Masterconferentie Master(s) van de Toekomst

Het kabinet heeft 12 maart 2020 besloten dat evenementen met meer dan 100 deelnemers in heel Nederland worden afgelast i.v.m. met het Covid-19 (Corona) virus.

Na overleg met het Landelijk Platform Professionele Masters, de Vereniging Hogescholen en namens het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen delen wij u mee dat de masterconferentie “Master(s) van de Toekomst” op 26 maart a.s. daarom helaas geen doorgang kan vinden.

Wij hebben besloten de conferentie tot nader order uit te stellen. Zodra we een geschikte datum kunnen plannen wordt u daarover geïnformeerd.

Organisatiecomité MASTERCONFERENTIE 2020